Jongerenwerk op diverse plekken buiten aanwezig

25 juni '15, 15:45 uur

Tijdens de warme periodes zijn wijkbewoners vaker buiten. Hier ontmoeten zij elkaar en genieten van het mooie weer. Dit geldt ook voor jongeren uit de wijk en nabije omgeving. Het jongerenwerk speelt hier op in door regelmatig naar plekken te gaan waar jongeren vaak en graag komen. Hier leggen zij contact met de jongeren en achterhalen of zij iets voor hen kunnen betekenen. Wanneer er sprake is van overlast wordt dit met de jongeren besproken.  

Om inzicht te geven in de locaties waar jongerenwerkers aanwezig zijn is er een kaart ontwikkeld. Op deze kaart zijn de locaties aangemerkt waar het jongerenwerk meerdere keren per week aanwezig is. Naast deze plekken zijn er ook locaties waar jongerenwerk aanwezig is op basis van signalen van bewoners en beroepskrachten.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het jongerenwerk van Stichting Pulse door te bellen naar 0306868030.