Het stappenplan naar een succesvolle activiteit

Het stappenplan naar een succesvolle activiteit

Een fantastisch idee of gezellige activiteit is vaak zo bedacht. Maar hoe nu verder?

1)      Draagvlak en samenwerking

De eerste stap is draagvlak creëren met buurtbewoners en hen informeren over ideeën die u heeft. Zo weet u of er interesse is en of er mensen zijn die dit samen met u willen organiseren. Samen ontstaan er de leukste ideeën.

2)      Financiën

Jaarlijks wordt er door de gemeente een budget beschikbaar gesteld om de activiteiten in de wijk te ondersteunen. De bewonersgroep in uw wijk beheert de wijkbudgetten. 

Wilt u gebruik maken van het wijkbudget? Dan kunt u het aanvraagformulier wijkbudget invullen en naar de contactpersoon van uw wijk sturen. Op het formulier ziet u ook wie de contactpersoon is voor uw wijk.

Wist u ook dat er een apart budget beschikbaar is voor straatfeesten? U kunt hier het formulier invullen om subsidie aan te vragen.

3)      Vergunning aanvragen

Wilt u de activiteit buiten organiseren? Dan is het verplicht een vergunning aan te vragen. Deze procedure rondom het aanvragen van een vergunning kunt u vinden op de website van de gemeente IJsselstein.

4)      Ruimte huren

U kunt er ook voor kiezen om een ruimte te huren voor de activiteit die u wilt geven. Stichting Pulse heeft een aantal locaties waar u reen uimte kunt huren.

5)      Collectieve vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft geregeld dat er een collectieve vrijwilligersverzekering is. Deze verzekering is afgesloten zodat de risico’s voor vrijwilligers zo goed mogelijk zijn afgedekt. 

Daarnaast kan er via de website van de vrijwilligerscentrale IJsselstein een oproep geplaatst worden wanneer er vrijwilligers nodig zijn bij de organisatie van het evenement. 

6)      Publiciteit

Bekendheid voor de door u georganiseerde activiteit krijgen is belangrijk. Want alleen met bezoekers wordt u activiteit succesvol. Er zijn verschillende mogelijkheden om buurtbewoners te informeren en enthousiast te maken over uw activiteit. Enkele mogelijkheden waar u aan kunt denken zijn:

                                       1)      Flyers verspreiden.

2)      Straatgenoten/wijkbewoners persoonlijk uitnodigen.

3)      Posters ophangen op openbare plekken.

4)      Nieuwsbericht laten plaatsen op www.onsijsselstein.nl.

5)      Nieuwsbericht/Persbericht insturen aan Zenderstreek via 'Schrijf mee'.

6)      Op Facebook Ons IJsselstein hier aandacht voor vragen.

Integraal wijkteam (IWT)

In de vier wijken van IJsselstein zet een integraal wijkteam van bewoners en beroepskrachten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Elke zes weken komen zij bij elkaar om elkaar te informeren en afspraken te maken rondom signalen uit de wijk. Het wijkteam bestaat uit:

-       Actieve bewoners van de bewonersgroepen
-       Opbouwwerker van Stichting Pulse
-       Jongerenwerker van Stichting Pulse
-       Provides
-       RMN
-       BOA's
-       De wijkagent
-       De gemeente

Heeft u een vraag of wilt u graag iets delen met het wijkteam? Neem dan contact op met de opbouwwerkers in uw wijkgebied:

Michiel Berculo - Centrumgebied en IJsselstein Noord
Christijan Jansen van Jorksveld
- IJsselstein Zuid
José van Vliet
- IJsselstein West

U kunt uw vraag ook mailen naar redactie@onsijsselstein.nl.