Wijkatlas

Stichting Pulse heeft voor de wijken in IJsselstein een wijkatlas gerealiseerd. Hier kunt u de wijkatlas Centrum lezen. 

Deze atlassen bestaat uit diverse onderdelen, waaronder een schets van de wijk, de wijkanalyse, informatie over de fysiek-ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke situatie van de wijk.

Op basis van alle beschikbare informatie, zijn aanbevelingen voor de wijk geschreven. Deze aanbevelingen leiden tot een wijkatlas, waaraan beroepskrachten in de wijk de komende vier jaar gaan werken. Elke vier jaar wordt de wijkatlas vernieuwd met actuele informatie.