Aanpak overlast in uw woon- en leefomgeving

Waar mensen samenleven doen zich soms ook problemen voor. Bijvoorbeeld omdat verschillende mensen verschillende behoeften hebben wat betreft hun omgeving. Zo heeft de een behoefte aan rust en stilte en voor de ander zorgt goede muziek en samenzijn voor ontspanning en vermaak. Vaak gaat dit prima samen, maar in sommige gevallen geeft dit misnoegen. Dan wordt er overlast ervaren in de eigen woon- of leefomgeving.

Met name tijdens het voorjaar en de zomermaanden zijn buurtbewoners vaker buiten, om te genieten van de langere avonden en stijgende temperaturen. Mensen beseffen niet altijd dat zij overlast veroorzaken en houden daardoor onbewust soms weinig rekening met hun omgeving.

Wat kunt u doen?
Mocht u overlast ervaren, spreek diegene dan aan. De volgende tips kunnen u hierbij helpen:

  •    Stel vragen en beschuldig niet
  •    Leg rustig uit wat u dwars zit (bijv. voor mij is het vervelend dat..)
  •    Draag praktische oplossingen aan (bijv. Wellicht is het mogelijk dat..)
  •    Maak afspraken met elkaar

Vindt u het lastig om anderen zelf aan te spreken, neem dan contact op met een van de beroepskrachten die werken in de wijk aan een prettige en veilige omgeving.

Wat doen anderen?
In de wijk zijn de volgende partijen actief om gezamenlijk te zorgen voor een leefbare woonomgeving:

  •    Buurtbemiddeling
  •    Wijkbeheer Provides
  •    Ambulant jongerenwerk
  •    BOA’s en Streetcoaches
  •    Wijkagent

Wilt u meer weten over hun werkwijze? Lees dan bijgaand document. Hier vindt u een uitleg over de werkwijze van de verschillende beroepskrachten en de wijze waarop zij samenwerken aan en prettige woon- en leefomgeving.