Aanpassing aan voetbalkooi Groene Balkon

24 juni '14, 21:30 uur

Het Rietpark bij het Groene Balkon in Zenderpark wordt gebruikt door verschillende bewoners uit de wijk: mensen die hun hond uitlaten, jongeren die elkaar ontmoeten en jeugd dat speelt in een van de voetbalkooien.

Een aantal omwonenden van het Rietpark heeft aangegeven geluidsoverlast te ervaren door jongeren die voetballen en muziek draaien, ook op tijden dat de voetbalkooi niet meer toegankelijk is (na 21.00 uur ’s avonds). De gemeente speelt op dit signaal in door een aantal aanpassingen aan de kooi te doen:

  • In de breedte langs de takkenril zijn de onderste hekken en bijbehorende doelen verwijderd. Hierdoor wordt geluid door resoneren van de bal tegen het hekwerk voorkomen.
  • Er wordt een extra prullenbak geplaatst om een schoon park te stimuleren.

Toezicht en handhaving
Het park is bedoeld om in een prettige omgeving ontmoeting mogelijk te maken. Vaak gaat dit heel goed. Af en toe zijn er excessen: zo heeft de een behoefte aan rust en stilte en voor de ander zorgt goede muziek en sport voor ontspanning en vermaak. Enkele tips kunt u hier lezen.

Vanuit het jongerenwerk en Toezicht&Handhaving van de gemeente wordt er actief contact gelegd met de gebruikers van het park. Zo nodig spreken zij mensen aan op ongewenst gedrag.

Contact
Wanneer nodig kunt u contact opnemen met beroepskrachten die werken in de wijk. Lees in de Brochure Leefbaarheid&Veiligheid  wie wanneer bereikbaar is.