Jeugdzorg naar gemeente

23 juni '14, 16:30 uur

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk  voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

IJsselstein
De nieuwe jeugdwet vervangt de huidige wetten voor hulp en zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. In de nieuwe situatie is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp: jeugdzorg en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

“Met de overgang naar gemeenten van alle jeugdhulp moet de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen in IJsselstein die het nodig hebben, verbeteren. De zorg is nu versnipperd, waardoor kinderen in een kwetsbare situatie de kans  lopen tussen wal en schip te vallen. Meer en vooral anders  samenwerken en de zorg dichter bij gezinnen organiseren , is belangrijk.” Aldus wethouder Marijke van Beukering.

Eén loket
De Jeugdwet gaat niet alleen om een verschuiving van de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid, maar ook om een inhoudelijke vernieuwing. Eenvoudiger, dichterbij huis en de hulp meer samen met ouders inzetten. Gemeenten krijgen de taak in te zetten op preventie (voorkomen is beter dan genezen), vroegsignalering en maatwerk. Om zo de toegang tot de jeugdzorg te verlagen en de kosten te beperken. Voorzieningen en hulpverleners moeten de eigen kracht en het sociale netwerk van kinderen, jongeren en hun ouders beter benutten.

Jeugdteam
Achter de schermen is de gemeente zich al een hele tijd aan het voorbereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid. De verandering brengt met zich mee dat de gemeente de zorg voor jeugd ook daadwerkelijk anders gaat inrichten.  Inwoners, professionals en maatschappelijke partners zullen uitvoerig betrokken worden bij de plannen en het maken daarvan. De gemeente wil toe naar een eenduidige toegang voor zorg voor jeugd. Het jeugdteam zal hierin een belangrijke spil worden.