Beroepskrachten in de wijk

Kijk ook vooral in de flyer 'Wat te doen bij' dan weet u wie u kunt bereiken in de wijk.

 

Wijkagent

De wijkagent van IJsselstein-Zuid is Thijs ter Avest. De politie is verantwoordelijk voor de vastgestelde districtelijke speerpunten, namelijk woninginbraken, geweld, kleine criminaliteit, waaronder auto-inbraken en fietsdiefstallen, georganiseerde criminaliteit en jeugdgroepen/overlast. Ook alle evenementen en horecagerelateerde zaken vallen onder de taakomschrijving van de wijkagent. De wijkagent zorgt voor aansturing en inzet van politie binnen de wijk en op evenementen en is mede verantwoordelijk voor het beleid.

Contact met de politie:
Alarmnummer 112: als elke seconde telt!

Niet spoedeisende zaken: tel 0900-8844 (lokaal tarief).
Of mail naar politie IJsselstein.

Kijk voor meer informatie op de website van politie IJsselstein.

↑ Naar boven

Opbouwwerk Pulse

Het opbouwwerk van Stichting Pulse werkt samen met bewoners, bewonersgroepen, gemeente, woningbouw, politie en andere partners aan schone, veilige en leefbare wijken. Jacqueline van Rooijen (foto) is opbouwwerker voor IJsselstein Centrum en Zuid.

Het opbouwwerk ondersteunt de initiatieven van bewoners en bewonersgroepen waar mogelijk en nodig is. Zo kan zij ondersteuning bieden tijdens overleggen, mensen wegwijs maken om activiteiten te organiseren voor de wijk en andere initiatieven te nemen. Voorbeelden van initiatieven waarbij het opbouwwerk ondersteunt is Burenhulp in Europa- Oranjekwartier, de Festivals en Wijkwens in IJsselveld-Oost, de Wijkspeeldag in Zenderpark en de herinrichting van het Kloosterplantsoen in het Centrum.

Wil je ook iets voor jouw wijk betekenen of zijn er signalen op het gebied van leefbaarheid die je onder de aandacht wil brengen? Hiervoor kan je contact opnemen met de bewonersgroep uit jouw wijk of met de opbouwwerker.

Dit kan per mail aan Jacqueline van Rooijen of telefonisch via 030 686 8030.

Tot ziens in de wijk!

↑ Naar boven

Jongerenwerk

Het jongerenwerk van Stichting Pulse in het Centrum en Zenderpark is in handen van Didi Muhiya. Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op 06 54297920 of per e-mail.

Jeugdhonk Xpress
Aan de Merckelbachlaan 2, in Zenderpark, is er voor jongeren jeugdhonk Xpress. De deur van Xpress staat open voor alle IJsselsteinse jeugd in de leeftijdscategorie tussen 11 en 18 jaar (jongens en meiden).

Je kunt langskomen voor een potje poolbiljart, om te internetten, naar muziek te luisteren, televisie te kijken, voor een kop thee of koffie. Ook als je zin hebt in een gezellig kletspraatje, een gezelschapsspelletje spelen of tekenen kan je komen! Als je zelf een leuk idee hebt, zijn die natuurlijk altijd welkom.

De toegang is gratis. Neem wel wat geld mee, want we verkopen lekkere drankjes en snoep (thee en koffie zijn gratis). Mocht de jongerenwerker van jouw jeugdhonk een keer afwezig zijn, dan ben je altijd welkom in een van de andere jeugdhonken.
Kijk hier voor activiteiten en openingstijden van Xpress.  

↑ Naar boven

Buurtbemiddeling

Heeft u last van uw buren? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling kosteloos inschakelen. Ervaren bemiddelaars helpen u en uw buren een oplossing te vinden. Zij werken vertrouwelijk, zijn onpartijdig en onafhankelijk. Buurtbemiddeling is er voor en door bewoners. Wilt u meer weten? Belt u dan naar 030 6887030 of stuur een mailOf kijk op de website van Stichting Pulse.

 

↑ Naar boven

Provides (woningbouwvereniging)

Wijkbeheerders
De wijkbeheerders van Provides zijn de ogen en oren van de wijk en het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Ze zijn de schakel tussen de bewoners en de woningbouwcorporatie om zo problemen en klachten snel en adequaat op te kunnen lossen. Bewoners worden aangesproken op ongewenst gedrag, zoals rommel in het portiek, geluidsoverlast of burenruzie. Ook kunnen onrechtmatigheden, zoals drugsoverlast of illegale bewoning, snel gesignaleerd worden.

Leefbaarheidconsulenten
Samen met hun collega’s Kyra Geertsema en Ingrid de Groot, de leefbaarheidconsulenten binnen het team van Wonen, Zorg en Welzijn, wordt nauw samengewerkt. Hiermee wordt het gezamenlijk doel, de leefbaarheid in de wijk te behouden en waar mogelijk te bevorderen, zo goed mogelijk nagestreefd. Er wordt samengewerkt met politie,

gemeente IJsselstein en zorg- en welzijnsinstanties. Iedere wijkbeheerder heeft een deel van IJsselstein onder zijn hoede.

Hieronder is aangegeven wie de wijkbeheerder is voor uw wijk en hoe hij bereikbaar is.  

Stewart Roodenburg is de wijkbeheerder van IJsselveld Oost, Europa/Oranjekwartier, Centrum en Zenderpark en bereikbaar op telefoonnummer 030-6860586 of per e-mail.

Peter van Putten is de wijkbeheerder van IJsselveld-West, Centrum en Zenderpark en bereikbaar op telefoonnummer 030-6860588 of per e-mail.

Provides, Zomerdijk 14 / Postbus 72, 3400 AB IJsselstein, T.  030 – 686 05 88

Welzijnsconsulent

Als ouderenadviseur/welzijnsconsulent ondersteunt Truus Admiraal inwoners van IJsselstein bij vragen die betrekking hebben op wonen, welzijn, financiën en zorg. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld bespreken welke mogelijkheden er zijn om anderen te ontmoeten of om zich actief in te kunnen zetten voor een ander. Hoe kunt u voldoende hulp om u heen organiseren? Welke woonmogelijkheden zijn er als u niet meer in uw huis kunt blijven wonen? Of bijvoorbeeld ondersteuning bij het voeren van de administratie. Samen wordt bekeken wat nodig is en welke mogelijkheden er zijn aan hulp en ondersteuning.

Die ondersteuning kan kortdurend zijn, omdat u daarna weer zelf of met andere hulpverleners verder kunt. Soms kan het prettig zijn om vaker gesprekken te hebben met elkaar, ook dat kan. 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Truus Admiraal via de mail of via tel. 030-6868030. Truus werkt van maandag tot en met donderdag. Kijk ook eens op de website van Pulse voor het diverse aanbod aan diensten of neem contact op via 030 688 70 30. 

Sociaal werker

Als sociaal werker in de wijk, organiseert Ans Tersteeg veelzijdige activiteiten voor IJsselsteinse bewoners van diverse nationaliteiten. Bijvoorbeeld Computerwijk, voor degene die graag wil leren omgaan met een computer en de mogelijkheden van de PC wil ontdekken. Er zijn diverse cursussen in het aanbod.

Ook organiseert Ans Tersteeg Taalles voor mannen en vrouwen, beweegactiviteiten en een buurtkamer voor migrantenvrouwen, taalmaatjes en Interculturele Ontmoetingsdagen. Bent u benieuwd naar het aanbod, lees hier dan meer.

Ans Tersteeg is bereikbaar via tel. 030 686 8030 of 06 243 327 06. U kunt ook mailen.