Wijkatlas

Gemeente IJsselstein heeft voor de wijk Zuid een wijkatlas gerealiseerd. Deze atlas bestaat uit diverse onderdelen, waaronder een schets van de wijk, de wijkanalyse, informatie over de fysiek-ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke situatie van de wijk.

Op basis van alle beschikbare informatie, zijn aanbevelingen voor de wijk geschreven. Deze aanbevelingen leiden tot een wijkatlas, waaraan beroepskrachten in de wijk de komende vier jaar gaan werken. Elke vier jaar wordt de wijkatlas vernieuwd met actuele informatie.

Hieronder kunt u het documenten digitaal inzien:
Wijkatlas Zuid