Beroepskrachten in de wijk

Kijk ook vooral in de flyer 'Wat te doen bij' dan weet u wie u kunt bereiken in de wijk.

 

Wijkagent

In de wijk IJsselstein-West (Achterveld en Groenvliet) werkt Sylvia de Groen als wijkagent.                                                  Meer informatie over 'Sylvia de Groen'

De politie is verantwoordelijk voor de vastgestelde districtelijke speerpunten, namelijk woninginbraken, geweld, kleine criminaliteit, waaronder auto-inbraken en fietsdiefstallen, georganiseerde criminaliteit en jeugdgroepen/overlast. Ook alle evenementen en horecagerelateerde zaken vallen onder de taakomschrijving van de wijkagent. De wijkagent zorgt voor aansturing en inzet van politie binnen de wijk en op evenementen en is mede verantwoordelijk voor het beleid.

Contact met de politie:

Alarmnummer 112
Als elke seconde telt!

Niet spoedeisende zaken: tel 0900-8844 (lokaal tarief)
Of mail naar politie IJsselstein.

Voor meer informatie kijkt u op de website van politie IJsselstein.↑ Naar boven

 

Opbouwwerk Pulse

Het opbouwwerk van Stichting Pulse werkt samen met bewoners, bewonersgroepen, gemeente, woningbouw, politie en andere partners aan schone, veilige en leefbare wijken. José van Vliet (foto) is opbouwwerker voor IJsselstein West.

Het opbouwwerk ondersteunt de initiatieven van bewoners en bewonersgroepen waar mogelijk en nodig is. Zo kan zij ondersteuning bieden tijdens overleggen, mensen wegwijs maken om activiteiten te organiseren voor de wijk en andere initiatieven te nemen. Voorbeelden van initiatieven waarbij het opbouwwerk ondersteunt is Burenhulp in Europa- Oranjekwartier, de Festivals en Wijkwens in IJsselveld-Oost, de Wijkspeeldag in Zenderpark en de herinrichting van het Kloosterplantsoen in het Centrum.

Wil je ook iets voor jouw wijk betekenen of zijn er signalen op het gebied van leefbaarheid die je onder de aandacht wil brengen? Hiervoor kan je contact opnemen met de bewonersgroep uit jouw wijk of met de opbouwwerker.

Dit kan per mail aan José van Vliet of telefonisch via 030 686 8030.

Tot ziens in de wijk!

↑ Naar boven

Jongerenwerk

Het jongerenwerk van Stichting Pulse wordt in Achterveld verzorgd door Stella de Bie (foto) en Dominique Korver. Zij zijn van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar. Stella, tel: 06 54297921 of via de e-mail. Dominique, tel: 06 54297922 of via de e-mail.

Jeugdhonk Xperience

In Achterveld, aan het Teenschillerpad 2, is er voor jongeren jeugdhonk Xperience. Drie dagen in de week zijn meiden en jongens tussen de 11 en 18 jaar van harte welkom. Hier kunnen jongeren elkaar ontmoeten, lekker rondhangen, met elkaar bijkletsen, vrijblijvend internetten, een potje poolen, tafelvoetballen, tv / dvd kijken, gezellig een kopje thee/koffie drinken, op de playstation of Nintendo WII, darten of andere gezelschapsspelletjes spelen!

Als je zelf een leuk idee hebt om in Xperience te doen, laat dit dan aan Dominique en Stella weten, die daar voor jullie zijn. Ook als je ergens mee zit of ergens over wil praten, kun je altijd terecht bij hen.
De toegang is gratis. Neem wel wat geld mee, want we verkopen lekkere drankjes en snoep (thee en koffie zijn gratis).

Mocht de jongerenwerker van jouw jeugdhonk een keer afwezig zijn, dan ben je altijd welkom in een van de andere jeugdhonken. Kijk hier voor de openingstijden.

Informatieavonden:

Als jongerenwerker sta je dicht bij de jongeren zelf en voel je goed aan wat er in ze omgaat en wat er binnen de groep speelt. Wij vinden het belangrijk om in te springen over zaken waar de jongeren vanaf 14 jaar zich mee bezig houden. Zoals b.v.. een Drugs- of Safe seksvoorlichtingsavond. Op deze manier kunnen we op een laagdrempelige manier gesprekken openen, vragen beantwoorden, kennis overbrengen en indien nodig samen professionele hulp zoeken.

Heeft u vragen of bent u als ouder, jongeren of als geïnteresseerde nieuwsgierig, dan bent u natuurlijk altijd welkom om een kijkje te nemen. De koffie staat klaar!

Xperience - Stella en Dominique

↑ Naar boven

Buurtbemiddeling

Heeft u last van uw buren? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling kosteloos inschakelen. Ervaren bemiddelaars helpen u en uw buren een oplossing te vinden. Zij werken vertrouwelijk, zijn onpartijdig en onafhankelijk. Buurtbemiddeling is er voor en door bewoners. Wilt u meer weten? Belt u dan naar 030 6887030 of mail naar buurtbemiddeling. Of kijk op de website van Stichting Pulse.
 

 

Woningbouwvereniging Provides

Wijkbeheerders

De wijkbeheerders van Provides zijn de ogen en oren van de wijk en het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Ze zijn de schakel tussen de bewoners en de woningbouwcorporatie om zo problemen en klachten snel en adequaat op te kunnen lossen. Bewoners worden aangesproken op ongewenst gedrag, zoals rommel in het portiek, geluidsoverlast of burenruzie. Ook kunnen onrechtmatigheden, zoals drugsoverlast of illegale bewoning, snel gesignaleerd worden.

Leefbaarheidconsulenten

Samen met hun collega’s Kyra Geertsema en Ingrid de Groot, de leefbaarheidconsulenten binnen het team van Wonen, Zorg en Welzijn, wordt nauw samengewerkt. Hiermee wordt het gezamenlijk doel, de leefbaarheid in de wijk te behouden en waar mogelijk te bevorderen, zo goed mogelijk nagestreefd. Er wordt samengewerkt met politie,

gemeente IJsselstein en zorg- en welzijnsinstanties. Iedere wijkbeheerder heeft een deel van IJsselstein onder zijn hoede.

Hieronder is aangegeven wie de wijkbeheerder is voor uw wijk en hoe hij bereikbaar is.  

Stewart Roodenburg is de wijkbeheerder van IJsselveld Oost, Europa/Oranjekwartier, Centrum en Zenderpark en bereikbaar op telefoonnummer 030-6860586 of per e-mail.

Peter van Putten is de wijkbeheerder van IJsselveld-West, Centrum en Zenderpark en bereikbaar op telefoonnummer 030-6860588 of per e-mail.

Provides

Zomerdijk 14 / Postbus 72, 3400 AB IJsselstein

T.  030 – 686 05 88

 

Welzijnsconsulent

Als ouderenadviseur/welzijnsconsulent ondersteunt Truus Admiraal inwoners van IJsselstein bij vragen die betrekking hebben op wonen, welzijn, financiën en zorg. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld bespreken welke mogelijkheden er zijn om anderen te ontmoeten of om zich actief in te kunnen zetten voor een ander. Hoe kunt u voldoende hulp om u heen organiseren? Welke woonmogelijkheden zijn er als u niet meer in uw huis kunt blijven wonen? Of bijvoorbeeld ondersteuning bij het voeren van de administratie. Samen wordt bekeken wat nodig is en welke mogelijkheden er zijn aan hulp en ondersteuning.

Die ondersteuning kan kortdurend zijn, omdat u daarna weer zelf of met andere hulpverleners verder kunt. Soms kan het prettig zijn om vaker gesprekken te hebben met elkaar, ook dat kan. 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Truus Admiraal via de mail of via tel. 030-6868030. Truus werkt van maandag tot en met donderdag. Kijk ook eens op de website van Pulse voor het diverse aanbod aan diensten of neem contact op via 030 688 70 30. 

Sociaal werker

Als sociaal werker in de wijk, organiseert Ans Tersteeg veelzijdige activiteiten voor IJsselsteinse bewoners van diverse nationaliteiten. Bijvoorbeeld Computerwijk, voor degene die graag wil leren omgaan met een computer en de mogelijkheden van de PC wil ontdekken. Er zijn diverse cursussen in het aanbod.

Ook organiseert Ans Tersteeg Taalles voor mannen en vrouwen, beweegactiviteiten en een buurtkamer voor migrantenvrouwen, taalmaatjes en Interculturele Ontmoetingsdagen. Bent u benieuwd naar het aanbod, lees hier dan meer.

Ans Tersteeg is bereikbaar via tel. 030 686 8030 of 06 243 327 06. U kunt ook mailen.