Achterveld-Groenvliet

Voorzitter: Martijn Theune
E: Achterveld-groenvliet@outlook.com
T: 030-2016616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bewonersgroep is er voor U! Om samen met u onze wijk leefbaar, opgeruimd en veilig te maken en te houden. Zo’n 8 keer per jaar komt de totale bewonersgroep bij elkaar om te vergaderen. Wij zijn er om uw vragen en problemen te bekijken en deze voor te leggen aan het wijkplatform. In het wijkplatform zijn vertegenwoordigd: de gemeente IJsselstein, de wijkbeheerder, opbouwwerker en de politie. Ook hebben wij een e-mail adres waar u al uw vragen aan ons kwijt kunt: Achterveld-groenvliet@outlook.com

Heeft u geen mogelijkheid tot het versturen van een e-mail dan kunt u een briefje sturen naar:

Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet
Marthijn Theune
Mandenmaker 8
3401 TE
IJsselstein

Inwoners die zich bij ons aan willen sluiten en een vergadering bij willen wonen, zijn van harte welkom op een vergadering. Wanneer u een vergadering van de bewonersgroep wilt bijwonen kunt u dit kenbaar maken via deze website, ons adres of E-mail . U weet ons nu te vinden.

Namens de bewonersgroep
Martijn Theune
Voorzitter

 

De Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet heeft zich opgesplitst in verschillende werkgroepen.
Deze werkgroepen bestaan uit de thema’s Ouderen, Jeugd en Verkeer. Dit zodat wij ons beter met de diverse problemen inhoudelijk kunnen bezighouden. Het is uiteraard ook mogelijk dat u eens komt meepraten bij één van deze werkgroepen zonder dat u zich aansluit bij de bewonersgroep. Indien u dit (een keer) wilt, kunt u dit kenbaar maken via deze website, adres of e-mailadres.

Als bewonersgroep kunnen wij uw vragen/klachten over hondenoverlast niet oppakken. Wij verwijzen u hiervoor door naar het loket van de gemeente IJsselstein, telefoonnummer 14030 of info@ijsselstein.nl. Hier kunt u terecht met al uw vragen of klachten over hondenpoep of het hondenbeleid. Uw vraag of klacht wordt dan geregistreerd en uitgezet bij de betrokken ambtenaar. Mochten er uit een bepaalde buurt veel dezelfde klachten komen, dan zullen wij dit signaal bespreken in het wijkoverleg met gemeente en politie.