Wijkbudget

 

Elke wijk in IJsselstein heeft een wijkbudget. Dit budget is beschikbaar gesteld door Gemeente IJsselstein. 

Het wijkbudget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Voorbeelden zijn: kunst in de openbare ruimte, terugkerende (wekelijkse of maandelijkse) activiteiten, plantenbakken met planten, sport- en speltoernooien, burendagen, en festivals en ook onderhoud en vervanging van speeltoestellen kunnen vanuit het wijkbudget gefinancierd worden  voor zover dat niet op een andere manier is geregeld.

Heb jij een idee voor een activiteit in de wijk? Vul het aanvraagformulier Wijkbudget in en stuur dit naar de contactpersonen voor jouw wijk. Doe dit minimaal acht weken voordat je de activiteit uit wilt voeren. Voor vragen en meer informatie kun je ook contact opnemen met jouw contactpersoon. De contactgegevens staan in het aanvraagformulier. Succes!

Hoe & wat Wijkbudget

Voor wie is het Wijkbudget?
Het wijkbudget is er voor iedereen - jong en oud - die een goed idee heeft om de leefbaarheid in de wijk of buurt te verbeteren.

Wat kunt u van het wijkbudget doen?
Het wijkbudget kunt u gebruiken om activiteiten te ondernemen in uw wijk die het plezier en de leefbaarheid van uw wijk vergroten. Dat kan van alles zijn, misschien wilt u een activiteit met buurtbewoners organiseren of een voorziening in de openbare ruimte. Voorwaarde is dat het een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de wijk.

Door wie wordt het verstrekt?
Het wijkbudget wordt in eerste instantie door de gemeente verstrekt met als doel de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de wijk te bevorderen. Het beheer van het wijkbudget heeft de gemeente uitbesteed aan de bewonersgroepen en aan Stichting Pulse.

Wie bepaalt de toekenning en uitbetaling van het wijkbudget?
Het budget wordt beheerd door de bewonersgroepen in de wijken. Voor de wijken waar geen bewonersgroepen zijn beheert Stichting Pulse het wijkbudget. Na inlevering van de originele of gescande bonnen worden de betalingen gedaan. Bij vragen over de uitbetaling neemt u contact op met de contactpersoon uit uw wijk. Aanvragen die betrekking hebben op de openbare ruimte worden voorgelegd aan de gemeente.

Hoe groot is het wijkbudget?
De grootte van het wijkbudget wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de wijk. Hoe groter de wijk des te meer budget.

Wat zijn de criteria voor het goed of afkeuren van een aanvraag?

  • Uw aanvraag / voorstel moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.
  • Uw aanvraag moet worden ondersteund door medebewoners
  • Voorstellen mogen niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het geldende bestemmingsplan) .
  • Voorstellen moeten ten goede komen aan (een deel van) de wijk en hebben dus een (gedeeltelijk) openbaar karakter.
  • Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk voor het initiatief.
  • Er is een aantoonbare eigen bijdrage in geld en/of energie, die in verhouding staat tot de grootte van het project.
  • Het project bevordert de betrokkenheid met en de onderlinge band tussen de bewoners in de wijk.
  • Er is geen commercieel belang voor de aanvrager.

Kan ik ondersteuning krijgen bij mijn aanvraag?
Ja, als u het lastig vindt om tot een goede aanvraag te komen of u loopt tijdens de uitvoering tegen vragen aan dan kunt u altijd een beroep doen op de bewonersgroep en/of de opbouwwerker van Pulse.

Contactpersonen
Heeft u nog vragen over het wijkbudget? Neem dan contact op met de contactpersoon uit uw wijk.

IJsselstein West
Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet
Sociaal werker José van Vliet

 

achterveld-groenvliet@outlook.com
 j.vanvliet@stichting-pulse.nl

 

 

030 – 686 80 30

 

IJsselstein Centrum
Sociaal werker Michiel Berculo


m.berculo@stichting-pulse.nl

 

030 – 686 80 30

IJsselstein Zuid
Sociaal werker
Christijan Jansen van Jorksveld


c.jansenvanjorksveld@stichting-pulse.nl

 

030 – 686 80 30

IJsselstein Noord
Bewonersgroep IJsselveld-West

Bewonersgroep IJsselveld-Oost

Bewonersgroep Europa- en Oranjekwartier

 

ijsselveld.west@gmail.com

ijsselveld-oost@ijsselstein-noord.nl

europa-oranje@outlook.com

 

 

06 – 139 585 04

06 – 421 470 30

030 – 688 45 79