Zorgorganisaties in de wijk

Vecht en IJssel, locatie Ewoud 
Voor wonen met zorg, zorg thuis, servicewoningen en dagopvang

Locatie Ewoud van Vecht en IJssel biedt een compleet pakket aan diensten en services in wonen, welzijn en zorg, die ertoe bijdragen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. U houdt de regie over uw leven. Ewoud ondersteunen u daarbij.

De Zorgbemiddelaar van Ewoud helpt en adviseert u graag bij het vinden van antwoorden op uw zorgvragen. U kunt bellen met 030 – 686 94 88 of kijk op de website van Vecht en IJssel.

Ewoud, Jan van der Heydenweg 2, 3401 RH IJsselstein. tel. 030 – 686 94 88

Lister

Lister is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen en ambulante woonbegeleiding (RIBW).

Lister locatie IJsselstein e.o. biedt intensieve begeleiding aan mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond in heel IJsselstein en randgemeenten. De begeleiding vindt bij u thuis plaats. Samen met de cliënt bepaalt Lister op welk vlak er begeleiding nodig is. Begeleiding wordt geboden bij onder andere wonen, financiën en administratie, sociale contacten, (psychische) gezondheid. Daarnaast biedt Lister een scala aan mogelijkheden voor dagbesteding.

Kijk voor meer info op de website van Lister. Een informatiebrochure kunt u telefonisch opvragen via 030-6869131 of stuur een e-mail naar Lister.

Lister IJsselstein e.o.: Team IJsselveld, Eurovisieplein 1, 3402 GC IJsselstein, Tel: 030-6865035

Rivas Zorggroep, voor huishoudelijke hulp en thuiszorg

 

Bij Rivas vindt u een uitgebreid aanbod van zorg en services aan huis. Bij Rivas kunt u terecht voor uw huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging en verpleging. Verleend door deskundige medewerkers. Daarnaast kunt u bij Rivas gebruikmaken van personenalarmering, zorghulpmiddelen (lenen, huren en kopen) en maaltijdservice. 

Rivas Zorggroep verleent huishoudelijke hulp en thuiszorg in de gehele gemeente IJsselstein.

De organisatie is gevestigd in Nieuwegein: Wiersedreef 14, 3433 ZX Nieuwegein

Contactpersoon IJsselstein: Gerdine van den Ouden (wijkverpleegkundige), telefoon: 06 27 209 164. Kijk op de website van Rivas voor meer informatie of bel Rivas Zorglijn 0900-8440 (lokaal tarief).

VitrasCMD, voor zorg, jeugd en welzijnsdiensten

Vitras is de lokale aanbieder van zorg, jeugd en welzijnsdiensten. De medewerkers van werken nauw samen met u en met andere dienstverleners. De zorg die Vitras levert, wordt op maat geleverd en sluit aan bij uw vraag.

Vitras biedt verschillende diensten:

  • Verzorging en verpleging thuis
  • Algemeen Maatschappelijk Werk
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0 tot 4 jaar (consultatiebureau)
  • Thuisbegeleiding
  • Gemaks- en comfortdiensten, 
  • Cursussen en voorlichting

U kunt alle informatie vinden op de website van Vitras en is dagelijks bereikbaar op 0900 - 82 123 82 (lokaal tarief).

Handjehelpen

Is voor kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte, kinderen met gedragsproblemen en jong dementerenden.

Handjehelpenwil de kwaliteit verhogen van het leven van de hulpvrager. Ervoor zorgen dat hij of zij kan (blijven) meedoen in de samenleving en het ontlasten van de mantelzorger. De hulp wordt gegeven door vrijwilligers en stagiaires. Een hulpgever wordt één op één gekoppeld aan een hulpvrager. Daarbij staat voorop dat het tussen hen klikt. 

Contact: coördinator voor IJsselstein is Martine Schüller. mschuller@handjehelpen.nl

Of kijk op de website van Handjehelpen.  

AxionContinu: thuiszorg aan huis en huishoudelijke zorg vanuit Mariënstein

Thuiszorg:
AxionContinu levert thuiszorg in kleine teams. Doel daarbij is dat de cliënten zo min mogelijk verschillende medewerkers hebben voor de persoonlijke verzorging en verpleging. AxionContinu beoogt daarmee de kwaliteit van zorg nog meer te optimaliseren.

Voor meer informatie en het aanmelden van nieuwe cliënten kunt u tussen 9 uur en 17 uur contact opnemen met het Servicebureau van AxionContinu via telefoonnummer 030-2822277.

Huishouding:
De huishoudelijk medewerkers van AxionContinu bieden huishouding op maat. Om voor huishoudelijke zorg in aanmerking te komen, dient u via het WMO loket van de gemeente IJsselstein een aanvraag in voor Huishoudelijk Zorg. 

U kunt dan contact opnemen met locatie Mariënstein, afdeling extramurale huishouding. Het telefoonnummer is 030-6881714.

 Het Mobiel Geriatrisch Team (MGT):
Het Mobiel Geriatrisch Team biedt diagnostiek, advies, ondersteuning en begeleiding aan thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers die problemen ervaren door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang.

Bij de inzet van het Mobiel Geriatrisch Team staat uw wens centraal. In overleg met u wordt bepaald waar hulp noodzakelijk en wenselijk is, en door wie dat geboden kan worden.

Contactgegevens:
Locatie Mariënstein, Benschopperweg 14, 3401 BV IJsselstein. Tel:030-6881714 Of neem een kijkje op de website van AxionContinu.