Wijkatlas

Stichting Pulse heeft voor de wijken in IJsselstein een wijkatlas gerealiseerd. Hier kunt u de wijkatlas Noord lezen. 

Deze atlassen bestaat uit diverse onderdelen, waaronder een schets van de wijk, de wijkanalyse, informatie over de fysiek-ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke situatie van de wijk.

Op basis van alle beschikbare informatie, zijn aanbevelingen voor de wijk geschreven. Deze aanbevelingen leiden tot een wijkatlas, waaraan beroepskrachten in de wijk de komende vier jaar gaan werken. Elke vierjaar wordt de wijkatlas vernieuwd met actuele informatie.

In de wijkatlas Noord staan enkele onvolledigheden en onjuistheden. Hierbij de correcties:

1.       De vermelding van twee bewonersgroepen op blz.24 is niet correct. Er is maar één bewonersgroep in IJsselveld Oost.
2.       In de rubriek zorg wordt Poortdijk 24 genoemd. Hier is echter de Sterrenwacht met 6 huisartsen en een volledige bezetting aan paramedici niet genoemd.
3.       Op blz. 16 wordt Studio 10 genoemd als oorspronkelijk een jeugdlocatie, maar Studio 10 is neergezet als toekomstige “huiskamer van de wijk”.
4.       De opsomming van activiteiten is onvolledig.
5.       De knijperploeg wordt op blz.23 genoemd als succesvol onderdeel van “Schoon is gewoon”.  De knijperploeg is geen onderdeel van Schoon is gewoon.
6.       In de wijkatlas wordt het nieuwbouwproject Oranje Nassaukades o.a. de Prinses Máximahaven niet genoemd. Deze nieuwbouwwijk valt onder Europa- en Oranjekwartier (paragraaf 1.3, pagina 6 en verder)