Beroepskrachten in de wijk

Kijk ook vooral in de flyer 'Wat te doen bij' dan weet u wie u kunt bereiken in de wijk.

Wijkagent

De wijkagenten van IJsselstein-Noord zijn Davey Dekker (foto) en Frank Bolhuis. Deze wijk is opgedeeld in de buurten IJsselveld-Oost, IJsselveld-West, Europakwartier, IJsseloevers en Oranjekwartier. De politie is verantwoordelijk voor de vastgestelde districtelijke speerpunten;

-          woninginbraken,
-          geweld,
-          kleine criminaliteit, waaronder auto-inbraken en fietsdiefstallen,
-          georganiseerde criminaliteit
-          en jeugdgroepen/overlast.

De wijkagent is voor u als bewoner het aanspreekpunt op deze onderwerpen. De wijkagenten werken samen met de streetcoaches, BOA's, sleutelfiguren in de wijk, bewonersgroepen en bewoners om problemen in de wijk samen aan te pakken en op te lossen.

Alarmnummer 112. Als elke seconde telt!

Niet spoedeisende zaken: tel 0900-8844 (lokaal tarief)Of mail naar naar politie IJsselstein.

Voor meer informatie kijkt u op de website van politie IJsselstein.

↑ Naar boven

↑ Naar boven

Opbouwwerk

Het opbouwwerk van Stichting Pulse werkt samen met bewoners, bewonersgroepen, gemeente, woningbouw, politie en andere partners aan schone, veilige en leefbare wijken. Michiel Berculo (foto) is opbouwwerker voor IJsselstein Noord.

Het opbouwwerk ondersteunt de initiatieven van bewoners en bewonersgroepen waar mogelijk en nodig is. Zo kan zij ondersteuning bieden tijdens overleggen, mensen wegwijs maken om activiteiten te organiseren voor de wijk en andere initiatieven te nemen.

Wil je ook iets voor jouw wijk betekenen of zijn er signalen op het gebied van leefbaarheid die je onder de aandacht wil brengen? Hiervoor kan je contact opnemen met de bewonersgroep uit jouw wijk of met de opbouwwerker. Dit kan per mail aan Michiel Berculo of telefonisch via 030 686 8030.

↑ Naar boven

Jongerenwerk

De Jongerenwerkers van Stichting Pulse die in IJsselstein Noord werken zijn Stella de Bie (foto) en Dominique Korver. Hiernaast werken zij ook in de wijk Achterveld. Beiden zijn op dinsdag t/m vrijdag bereikbaar. Stella, tel: 06 54297921 of via de e-mail. Dominique, tel: 06 54297922 of via de e-mail.

Meer informatie? Kijk eens hier! 

↑ Naar boven

Buurthuis Studio 10

In IJsselveld-Oost aan de Televisiebaan 143, is er voor buurtbewoners buurthuis Studio 10. Het buurthuis is dagelijks geopend en neemt een belangrijke plek in de wijk in. Zowel voor volwassenen, jongeren als kinderen zijn er allerlei activiteiten.

Michiel Berculo doet het beheer van Studio 10 aan de Televisiebaan 143. U kunt hier terecht voor een kopje koffie/thee of een praatje. De gehele week worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Op de website van Stichting Pulse kunt u het programma raadplegen. Heeft u een vraag of wilt u iets weten, dan kunt u contact opnemen via tel. 030- 68 68 030 of stuur een mail naar Michiel.

 

Buurtbemiddeling

Heeft u last van uw buren? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling kosteloos inschakelen. Ervaren bemiddelaars helpen u en uw buren een oplossing te vinden. Zij werken vertrouwelijk, zijn onpartijdig en onafhankelijk. Buurtbemiddeling is er voor en door bewoners. Wilt u meer weten? Belt u dan naar 030 6887030 of mail.  U kunt ook kijken op de website van Pulse.

↑ Naar boven

 

Woningbouwvereniging Provides

Wijkbeheerders
De wijkbeheerders van Provides zijn de ogen en oren van de wijk en het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Ze zijn de schakel tussen de bewoners en de woningbouwcorporatie om zo problemen en klachten snel en adequaat op te kunnen lossen. Bewoners worden aangesproken op ongewenst gedrag, zoals rommel in het portiek, geluidsoverlast of burenruzie. Ook kunnen onrechtmatigheden, zoals drugsoverlast of illegale bewoning, snel gesignaleerd worden.

Leefbaarheidconsulenten
Samen met hun collega’s Kyra Geertsema en Ingrid de Groot, de leefbaarheidconsulenten binnen het team van Wonen, Zorg en Welzijn, wordt nauw samengewerkt. Hiermee wordt het gezamenlijk doel, de leefbaarheid in de wijk te behouden en waar mogelijk te bevorderen, zo goed mogelijk nagestreefd. Er wordt samengewerkt met politie,gemeente IJsselstein en zorg- en welzijnsinstanties. Iedere wijkbeheerder heeft een deel van IJsselstein onder zijn hoede.

Hieronder is aangegeven wie de wijkbeheerder is voor uw wijk en hoe hij bereikbaar is.  

Stewart Roodenburg is de wijkbeheerder van IJsselveld Oost, Europa/Oranjekwartier, Centrum en Zenderpark en bereikbaar op telefoonnummer 030-6860586 of per e-mail.

Peter van Putten is de wijkbeheerder van IJsselveld-West, Centrum en Zenderpark en bereikbaar op telefoonnummer 030-6860588 of per e-mail.

Kijk hier voor meer informatie over Provides.

Provides,Zomerdijk 14 / Postbus 72, 3400 AB IJsselstein, T.  030 – 686 05 88

Welzijnsconsulent

Als welzijnsconsulent/ouderenadviseur ondersteunt Truus Admiraal inwoners van IJsselstein bij vragen die betrekking hebben op wonen, welzijn, financiën en zorg. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld;

-          bespreken welke mogelijkheden er zijn om anderen te ontmoeten of om zich actief in te kunnen zetten voor een ander.

-          Hoe kunt u voldoende hulp om u heen organiseren?

-          Welke woonmogelijkheden zijn er als u niet meer in uw huis kunt blijven wonen?

-          Of wilt u graag ondersteuning bij het voeren van de administratie.

Samen wordt bekeken wat nodig is en welke mogelijkheden er zijn aan hulp en ondersteuning. Het is zowel mogelijk om kortdurende ondersteuning te hebben als vaker in gesprek te gaan. 

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Truus Admiraal via de mail of via tel. 030-6868030. Truus werkt van maandag tot en met donderdag. Kijk ook eens op de website van Pulse voor het diverse aanbod aan diensten of neem contact op via 030 688 70 30.

Sociaal werker

Als sociaal werker in de wijk, organiseert Ans Tersteeg veelzijdige activiteiten voor IJsselsteinse bewoners van diverse nationaliteiten. Bijvoorbeeld Computerles, voor degene die graag wil leren omgaan met een computer en de mogelijkheden van de PC wil ontdekken. Er zijn diverse cursussen in het aanbod.

Ook organiseert Ans Tersteeg Taalles voor mannen en vrouwen, beweegactiviteiten en een buurtkamer voor migrantenvrouwen, taalmaatjes en Interculturele Ontmoetingsdagen. Bent u benieuwd naar het aanbod, kijk dan in deze kalender.

Ans Tersteeg is bereikbaar via tel. 030 686 8030 of 06 243 327 06. U kunt ook mailen.