42 % van de meldingen bij Buurtbemiddeling komen uit Noord

24 april '15, 14:45 uur

2014 ligt alweer enige tijd  achter ons, toch geven we u  graag inzicht in de resultaten van Buurtbemiddeling uit dat jaar. Buurtbemiddeling biedt informatie, advies of bemiddeling bij burenoverlast of een verstoorde burenrelatie. Als u er met elkaar niet meer uitkomt, bieden ervaren bemiddelaars een luisterend oor en helpen u en uw buren een oplossing te vinden. Buurtbemiddeling is gratis.

Weetjes?
Buurtbemiddeling heeft in totaal 87  meldingen ontvangen, 67 uit IJsselstein en 20 uit Lopik. In beide gemeenten is het aantal toegenomen ten opzichte van 2013. Er werden vijf groepsbemiddelingen uitgevoerd waarbij meerdere bewoners uit een portiek of straat betrokken waren.

Tweederde van alle aanmeldingen is met succes afgehandeld. Bij het nabellen blijkt dat  voor driekwart van de melders  de situatie verbeterd is, 7 % sprak van een verslechtering na de interventie van Buurtbemiddeling. Gevraagd naar de tevredenheid over Buurtbemiddeling zegt 92 % tevreden te zijn, 8 % is dat niet.

Geluidsoverlast blijft de belangrijkste bron van burenoverlast, in 1 op de 3 meldingen gaat het om geluid. Hinderlijk gedrag in de vorm van pesten, lastig vallen, intimidatie of bedreiging  is eveneens een veelvoorkomende oorzaak van problemen tussen buren.

Opvallend is de toename van het aantal bewoners in IJsselstein dat op eigen initiatief buurtbemiddeling inschakelt (40 %). De politie en Provides hebben navenant minder rechtstreeks doorverwezen. Ook in Lopik was sprake van een toename van meldingen door bewoners, al was het daar de politie die voor de meeste aanmeldingen zorgde.

Bewoners van een huurhuis doen vaker een beroep op Buurtbemiddeling dan bewoners van een koophuis. Paren met kinderen zijn ondervertegenwoordigd onder de melders, 60-plussers zijn licht oververtegenwoordigd.

In de gemeente Lopik zijn de meeste aanvragen afkomstig uit Lopik (75 %), de overige komen van bewoners uit Benschop en Cabauw. 

In IJsselstein komen de meeste aanmeldingen uit Noord (42 %). De laatste jaren stijgen de aanvragen uit het Centrumgebied (28 %). IJsselstein- Zuid blijft constant met 16 %. In West zijn de overlastklachten in 2014 bijna gehalveerd tot 12 % van het totaal.

Sinds begin 2014 is Buurtbemiddeling IJsselstein/Lopik gecertificeerd. Het team van buurtbemiddelaars merkt keer op keer hoe belangrijk het is om je veilig en vertrouwd te voelen in je eigen straat en buurt. Elkaar weer kunnen groeten als uitkomst van een bemiddeling wordt bijna nog belangrijker gevonden dan een oplossing voor de overlast.

Ervaart u ook problemen met u buren? Dan kunt u altijd contact opnemen met Buurtbemiddeling.