Bewonersgroepen

In IJsselstein noord zijn drie bewonersgroepen actief:

Bewonersgroepen behartigen de belangen van de wijkbewoners en werken aan een leefbare wijk en het versterken van de sociale samenhang. Om dat te bereiken nemen zij deel aan wijkoverleggen van het integraal wijkteam (gemeente, Pulse, Provides, politie en andere organisaties), organiseren zij activiteiten en communiceren zij voor en met bewoners via OnsIJsselstein. Bewonersgroepen stimuleren mensen om actief te worden voor de wijk, zoals het organiseren van straatbarbecues, kinderactiviteiten en andere sociale ontmoetingen.

Ook kunt u bij de bewonersgroep terecht voor het aanvragen van wijkbudget voor een idee in uw wijk. De bewonersgroep heeft contact met het integraal wijkteam over de aanvragen.

Bewonersgroepsleden zijn uitsluitend bewoners uit de wijk. Heeft u interesse deel te nemen in een bewonersgroep? Voor meer informatie neemt u contact op met de voorzitter of de secretaris van de bewonersgroep uit uw wijk.