Wijkschouw Achterveld en Groenvliet

1 januari '19, 09:00 uur

IJsselstein West gaat voor groen!
Heeft u ‘groene’ ideeën voor de wijk die op korte termijn haalbaar zijn? De bewonersgroep en de actieve bewoners van Achterveld en Groenvliet nodigen u van harte uit om uw plan te delen op zaterdag 16 februari 2019 tijdens de wijkschouw. Deze start om 9.00 uur in Xperience, Teenschillerpad 2 en eindigt om 13.00 uur.

Wijkagenda Achterveld Groenvliet
De wijkagenda is de aanleiding om de wijkschouw te organiseren. Bij het in kaart brengen van de dromen, ideeën en verbeterpunten van de wijk om de wijkagenda van IJsselstein West vorm te gaan geven zijn er een aantal speerpunten in beeld gebracht. Uiteindelijk zijn de thema’s ‘Ontmoeten in het groen’, ‘Spelen in het groen’ en ‘Onderhoud in het groen’ geformuleerd. We willen nu graag doorpakken. Samen met u.

Wijkschouw Achterveld Groenvliet
Wat is een wijkschouw? Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg en het bekijken van een buurt door wijkbewoners samen met de gemeente,  wethouders, ambtenaren en RMN. Door de plaatsen waarover gesproken wordt op te zoeken, wordt het besprokene aanschouwelijk. Er wordt gericht gekeken en geïnventariseerd welke problemen er specifiek in de openbare ruimte spelen. Waarbij ook gekeken wordt welke oplossingen worden opgepakt door de gemeente en RMN en welke direct opgelost kunnen worden door aanpak vanuit de wijkbewoners.

Aan de slag!
Wilt u graag een ‘groene’ bijdrage leveren aan Achterveld en Groenvliet? Hier vindt u het stappenplan om u op weg te helpen. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met José van Vliet. U kunt mailen naar:
j.vanvliet@stichting-pulse.nl
of bellen op het volgende telefoonnummer 030 - 68 68 030.