Wat zijn jouw ideeën, dromen en verbeterpunten voor de wijk?

11 juni '18, 16:45 uur

Beste bewoner van Achterveld en Groenvliet,

Vier jaar geleden heb je de wijkatlas voor IJsselstein-West bij jou in de brievenbus ontvangen. Boordevol wijkinformatie. Zoals een analyse en een schets van jouw wijk. En de wijkagenda. In de wijkagenda, een onderdeel van de wijkatlas, zijn aandachtspunten, meningen en verbetervoorstellen van bewoners opgenomen.

Nu, na vier jaar, is de wijkatlas van Achterveld en Groenvliet aan vernieuwing toe! Het uitgangspunt is dat de wijkagenda dynamisch wordt in de vorm van een website. Om een nieuwe wijkagenda op te stellen hebben wij jouw ideeën, dromen en verbeterpunten nodig.

Tijdens de bijeenkomst  “Wat zijn jouw ideeën en dromen voor de wijk Achterveld en Groenvliet?” hebben ruim 20 wijkbewoners op 23 mei jl. met elkaar besproken welke vragen zij in een enquête aan hun medewijkbewoners willen stellen.  Het doel van deze vragen is om alle dromen, ideeën en verbeterpunten in beeld te krijgen.

Via deze link https://nl.surveymonkey.com/r/HLT25NW kun je de enquête invullen. Wij ontvangen jouw ingevulde enquête graag uiterlijk donderdag 7 juli. 

Kijk voor meer informatie over de huidige wijkatlas op: www.onsijsselstein.nl/ijsselstein-west/wijkgids/wijkatlas. En voor de wijkagenda blader je naar pagina 18 en 19

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking.

Namens bewonersgroep Achterveld en Groenvliet,
(van links naar rechts op de foto)
Marion van Hoof, Henk Logtenstijn, Evelien de Jong, Martijn Theune, Mary Wijnhoven