Bewonersgroep op de Vrijmarkt

15 april '15, 15:45 uur

Op zondag 12 april stond de bewonersgroep IJsselveld Oost met een kraam op de Vrijmarkt op het parkeerterrein van zwembad De Hooghe Waerd. Met informatie en om mensen uit IJsselveld Oost te ontmoeten. Natuurlijk vroegen we mensen om verbeterpunten voor de wijk.
Met resultaat:

  • Een oud bewoner van de gesloopte flat aan het Omroepplein vind het rondom de nieuwbouw maar een kale bedoening. Daar moet meer groen komen.
  • Een jong echtpaar met kinderen stelt voor leuke (buiten-)fitnesstoestellen te plaatsen bij de speeltuintjes zodat ouders en kinderen samen kunnen spelen.
  • Twee jongens pleiten voor een voetbalkooi met kunstgras, bijvoorbeeld op de plek van het huidige trapveldje naast de Overkant. Ook zou er een skatebaan of BMX baan moeten komen.
  • Op meer plekken zouden voetbaldoeltjes beschikbaar moeten zijn
  • De speeltuin op het Kameraplein is hard aan onderhoud toe. Ook is daar de ondergrondse container bijna altijd vol waardoor mensen hun vuil ernaast gaan zetten. En het gras is slecht onderhouden.
  • Iemand op het Kameraplein wil graag een prullenbak bij haar huis. Ze wil deze dan adopteren in de strijd tegen zwerfvuil.
  • Bewoners van de Collinshof hebben een brief gekregen van de gemeente dat hun speeltoestel wordt verwijderd. Zij willen graag dat het blijft en dat er een keer onderhoud wordt gepleegd. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
  • Omwonenden van speeltuin de Regenboog vinden dat daar meer speeltoestellen bij moeten. Bewoners van de Lanceerplaats vinden dat het gras achter de Lanceerplaats geëgaliseerd moet worden zodat daar blessurevrij kan worden gevoetbald. Nu zitten er teveel kuilen en gaten in. Zij willen zelf jongeren organiseren om daarmee te helpen (als de gemeente materiaal levert).
  • Kinderen van het Studioplein willen graag schommels binnen redelijke afstand voor grote en kleine kinderen.
  • Vier bewoners hebben aangegeven mee te willen denken met de bewonersgroep over de leefbaarheid in de wijk, twee hebben gezegd eerst wat meer informatie te willen over wat er dan precies van het wordt verwacht.