Herinrichting pleinen IJsselveld-Oost

24 juni '14, 19:15 uur

Om de leefbaarheid in de wijk te vergroten wordt de openbare ruimte van het Eurovisie-, Monitor-, Kamera- en Nipkowplein heringericht. Omdat bewoners het beste weten wat de wensen voor hun plein zijn, heeft de gemeente op 9 september 2013 een schouw georganiseerd. Vijftien bewoners hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Aan de hand van een voorontwerp gemaakt door de gemeente zijn de pleinen afgelopen en op- en aanmerkingen op de plannen gemaakt en wensen geuit. Het was niet mogelijk om alle wensen te verwerken, maar er is zoveel als mogelijk aan tegemoet gekomen. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.

Aanpak bomen en heesters
Omdat de gemeente voor de start van het broedseizoen klaar wilde zijn met rooiwerkzaamheden is gestart op alle pleinen met het kappen van de bomen die te kort op de gevel staan, en/of bomen die te dicht op elkaar staan waardoor ze niet kunnen uitgroeien; Ook slechte heestervakken worden gerooid. De heestervakken worden of opnieuw beplant met heesters of gras of benut om extra parkeerplaatsen te maken.

Nieuwe bestrating
Elk plein krijgt een nieuwe bestrating. Dit zal parkeeroverlast veroorzaken. Wij vragen u hiervoor uw begrip. De aannemer zal het werk zodanig indelen dat steeds een deel van de parkeerplaats vrij is. Echter, het zal ook onvermijdelijk zijn dat het plein (bijvoorbeeld bij het bestraten van de ingang van het plein) in zijn geheel afgesloten is en bewoners hun auto dan tijdelijk elders moeten parkeren. De aannemer informeert bewoners wanneer dit zo ver is.

Speelplekken
De speelplekken in de wijk worden niet aangepakt, met uitzondering dat het zand wordt vervangen door kunstgras.

Zie hier de overzichtstekening van de inrichting van de pleinen na de werkzaamheden.