Uitkomst huisbezoek 75+’ers

24 juni '14, 19:00 uur

In 2013 is er onder 75+’ers in IJsselstein Noord huisbezoeken gedaan. Er zijn 232 interviews gehouden onder de zelfstandig wonende 75+’ers in de wijken Europa- en Oranjekwartier, IJsselveld-Oost en IJsselveld-West. De interviews zijn gehouden door 10  enthousiaste  vrijwillige “senioren voorlichters”  van Stichting Pulse. De resultaten zijn in een document samen gebracht.

Het doel van het huisbezoek was tweeledig. Enerzijds hulp bieden om het zelfstandig functioneren bij ouderen te verbeteren en anderzijds beleidsinformatie te verzamelen over de leefsituatie en ondersteuningsbehoefte van ouderen. In dit rapport kunt u de uitkomst lezen. (Het rapport wordt binnenkort verspreid.)

Er heeft een prettige samenwerking  met de GGD en de gemeente IJsselstein plaatsgevonden.  Door de  GGD regio Utrecht zijn de  vragenlijsten ontwikkeld  en  de resultaten beschreven. De gemeente IJsselstein heeft de adressen van de 75+’ers  aangeleverd. Op dit moment zijn de vrijwilligers actief met het houden van interviews in IJsselstein West.