Enquete Centrumgebied

19 november '18, 14:30 uur

Wat zijn jouw ideeën en dromen voor het Centrumgebied?

Jij woont in het Kasteelkwartier, Binnenstad, Nieuwpoort, Hazenveld, Overwaard, Panoven, Baronnye.

Dit is wat veel bewoners willen! Een fijne buurt en waar mensen prettig wonen en samenleven. Een buurt waar je je thuis voelt. Waar iedereen op zijn of haar manier kan meedoen en waar je je buurman of buurvrouw om hulp kan vragen. Een buurt waar mensen iets te zeggen hebben. Daar kun je met elkaar voor zorgen.
Actieve bewoners( groepen), Gemeente IJsselstein en Stichting Pulse onderzoeken regelmatig de stand van zaken in de wijken. Doel is de verbeterpunten voor de buurt in beeld te krijgen en kijken hoe je die samen met bewoners en organisaties kunt realiseren.
Het laatste onderzoek was de wijkatlas, alweer 4 jaar geleden. Het wordt tijd om opnieuw aan de bewoners te vragen; Wat zijn jouw ideeën en dromen voor de wijk / buurt?
Op de achterkant van deze brief staan 8 vragen. Wij vragen alle bewoners van het Centrumgebied deze vragen te beantwoorden. De formulieren kunnen worden ingeleverd bij:
•    Bibliotheek – Overtoom 7
•    Basisschool ’t Kasteel – J.W. Frisolaan 2
•    Zorgcentrum Ewoud – Jan van de Heydenweg 2
•    Fietsspecialist Panoven – Boerhaavenweg 35

Je kunt de enquête ook digitaal invullen via de link https://nl.surveymonkey.com/r/6ML352L.
De enquête kun je ook terug vinden op  www.onsijsselstein.nl of via Facebook OnsIJsselstein.  Wij ontvangen jouw enquête graag uiterlijk 2 weken na ontvangst. De uitkomst van de enquête wordt aan de bewoners gepresenteerd.

Hartelijk dank voor je medewerking,
Bewonersgroep Centrumgebied.


Contactpersoon
Michiel Berculo, Stichting Pulse
0681313623
m.berculo@stichting-pulse.nl